Press Coverage

August 2017

January 2017

April 2016

January 2016

April 2015

January 2015

January 2014 – HT City

January 2014 – Ajit

January 2014 – Rojana Spokesman

April 2013 – Rojana Spokesman

April 2013 – Daily Ajit

April 2013 – Punjabi Tribune

April 2013 – Punjab Kesari

April 2013 – HT City

April 2013 – Delhi Times

September 2012 – Ajit Tribune

September 2012 – Punjabi Tribune

August 2012 – Punjabi Tribune

August 2012 – Ajit

August 2012 – HT City

August 2012 – Rojana Spokesman

August 2012 – Punjabi Tribune

August 2012 – English Tribune

August 2012 – Ajit

July 2012 – Punjab Kesari

July 2012 – Punjabi Tribune

July 2012 – Ajit

April 2012 – Punjab Kesari

April 2012 – HT City

April 2012 – Ajit

December 2011 – Ajit

December 2011 – Punjabi Tribune

August 2011 – Punjabi Tribune

August 2011 – Punjab Kesari

August 2011 – Punjab Tribune

August 2011 – HT City

August 2011 – Ajit

April 2011 – Delhi Times

May 2010 – Punjabi Tribune

January 2010 – Ajit

January 2010 – Punjabi Tribune

January 2010 – English Tribune

July 2009 – Punjab Kesri

July 2009 – Tribune

July 2009 – Ajit

July 2009 – Ajit

July 2009 – Hindustan Times

April 2009 – Ajit

April 2009 – Delhi Times

April 2009 – Hindustan

April 2009 – Punjab Kesri

Nov 2008 – Hindustan

Oct 2008 – Ajit

Sep. 2008 – Ajit

June 2008 – Ajit

May 2008 – Ajit

May 2008 – Ajit

May 2008 – Ajit

May 2008 – Hindustan Times

April 2008 – Ajit

January 2008 – Hindustan Times

January 2008 – Ajit

April 2007 – Dainik Jagran

April 2007 – The Times of India

April 2007 – Delhi Times